Prace remontowo-montażowe występujące w urządzeniach przetwórstwa spożywczego w szczególności prace wymagające uprawnień dozoru technicznego U.D.T.